Kováčová číta deťom 2. júna 2016 o 14:00 hod. v Špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej

2. júna popoludní,  od 14:00 hod., sme čítali deťom v Špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej. 
Prekvapila nás plná sála detí,  od najmenších predškolákov,  po budúcich stredoškolákov. Všetci počúvali  rozprávanie čítajúcich hostí o ich vzťahu ku knihám i pútavé príbehy, ktoré hostia čítali.

V programe okrem prečítania veselého príbehu O Vierke, ktorá sa špárala v nose, zaspievala talentovaná študentka HDO na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici Terezka Králiková, herec Matej Kováčik upútal deti svojou podmanivou interpretáciou básní Milana Rúfusa a  PhDr. Igor Danihel zaujal nielen rozprávkovým príbehom Starý Bodrík a vlk, ale aj hrou na fujare a spevom.

Foto: H. Vančíková

Kováčová číta deťom

Audio

Kováčová, audio