Siedmy týždeň čítania deťom, Kremnica, 24.6.2022, Knižnica Jána Kollára v Kremnici

Knižnica Jána Kollára v Kremnici pod vedením Jany Gálisovej

Siedmy týždeň čítania deťom, Kremnica, 24.6.2022, Knižnica Jána Kollára v Kremnici