Týždeň čítania deťom v SR - 23.6.2023, v Knižnici Jána Kollára v Kremnici

Knižnica Jána Kollára sa pravidelne zapája do krásneho projektu Týždeň čítania deťom. A nebolo tomu inak ani tento rok. Občianske združenie Celé Slovensko Číta Deťom organizuje spolu s knižnicami čítania pre deti po celom Slovensku už 11 rokov a prezentuje myšlienku „Čítajme deťom 20 minút každý deň!“.
 
Prvý deň čitateľského projektu Týždeň čítania deťom sa uskutočnil 19. júna na Zvolenskom zámku, no a posledný deň 23. jún patril práve našej knižnici.
 
Bolo nám veľkou cťou privítať u nás vzácnych hostí, či už pána primátora Martina Novodomca, speváčku Zdenku Prednú, spisovateľku Zuzanu Kubašákovú a tiež herečku a zakladateľku CSČD Vieru Kučerovú. Čítaním príbehov nás sprevádzala moderátorka Patrícia Pivolusková.
 
Pozvanie na podujatie prijali žiaci tretieho a štvrtého ročníka ZŠ na Angyalovej ulici v Kremnici a užili si netradičné predpoludnie mimo školských lavíc. Vypočuli si ukážky z obľúbených kníh v podaní zaujímavých hostí a tiež hudobné ukážky žiakov ZUŠ, ktorí naše stretnutie obohatili prezentáciou svojich talentov. Vtipnou recitáciou nás rozveselila Vierka Nagyová, žiačka tretieho ročníka ZŠ P. Križku.
 
Touto cestou chcem za spoluprácu poďakovať občianskemu združeniu CSČD, našim čítajúcim hosťom, a tiež žiakom a pedagógom ZUŠ Kremnica.
Pozvané deti si z podujatia odniesli nielen záložku do knihy, no určite aj krásny zážitok. Tešíme sa zas o rok.

Týždeň čítania deťom v SR - 23.6.2023, v Knižnici Jána Kollára v Kremnici