Kysucké Nové mesto číta deťom - Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto 4.6.2019 o 10:00 hod.

Kde: Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto
Kedy: 5.6.2019
O koľkej: 10.00 - 11.00
 
Kto čítal - hostia čítania:
Ing. Marián Mihalda - primátor mesta
František Kostúr - fujaráš
 
Pre koľko detí a v akom veku:
40 detí vo veku 9 rokov

 

 

Ako Kubko s Maťkom v knižnici na fujare hrali

Od roku 2011 na Slovensku prebieha podujatie s názvom Celé Slovensko číta deťom. Opakuje sa každoročne v júni, pričom pozvanie do knižníc okrem detí prijímajú aj vzácni hostia, ktorí deťom čítajú rozprávku. Cieľom projektu je povzbudiť dospelých, aby deťom nahlas čítali. Hlasné čítanie totiž upevňuje puto medzi dospelými a deťmi, rozvíja ich fantáziu a slovnú zásobu a v neposlednom rade trénuje detskú pamäť.

Štvrtý júnový deň vládlo v Kysuckom Novom Meste slnečné počasie, a tak nič nebránilo tomu, aby čítanie prebiehalo v záhrade za knižnicou. Pozvanie prijali deti z MŠ Litovelská a druháci zo ZŠ Dolinský potok. Hosťom bol primátor mesta Ing. Marián Mihalda. Pán primátor deťom prečítal z knihy Maťko a Kubko od Marianny Grznárovej rozprávku Ako Kubko s Maťkom hrali na fujare.

Prekvapením pre deti bol druhý hosť, ktorým bol František Kostúr. Mladý fujaráš, momentálne študent vysokej školy, sa na fujare naučil hrať sám. Najskôr deťom zahral na vlastnoručne vyrobenej fujare a potom im takisto prečítal jednu z rozprávok o Maťkovi a Kubkovi. Fujaráš neváhal odpovedať na zvedavé otázky detí i dospelých a pozval ich, aby si vzácny hudobný nástroj pozreli zblízka.

Knihovníčky týmto srdečne ďakujú obidvom hosťom, ktorí deťom čítali, zabavili ich a prišli medzi nich bez nároku na honorár vo svojom voľnom čase.

Erika Kučáková

Kysucké Nové Mesto číta deťom