Týždeň čítania deťom v SR - 21.6.2023, Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto

Podujatie Celé Slovensko Číta Deťom dnes u nás v Mestskej knižnici Kysucké Nové Mesto zahájil vzácny hosť, hudobník, cimbalista Miroslav Rajt, ktorý nám najprv porozprával o histórii cimbalu, z čoho sa skladá, ako sa on sám dostal k hre na cimbal. Jeho rozprávanie bolo pútavé a hra krásna.

Naše ďalšie hosťky, pani učiteľka Martina Janeková so svojimi žiačkami, nám predviedli vzdušnú akrobaciu. Pani učiteľka porozprávala žiakom 5.ročníka ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto , čo si tento šport i umenie v jednom vyžaduje a potom nám ukážku predviedli jej dve žiačky.
 
V závere podujatia sa čítala nahlas kniha Ja nič, ja muzikant od Branislava Jobusa, pretože hlasné čítanie nám dáva to, čo cez žiadne iné médium nedostaneme.

Týždeň čítania deťom v SR - 21.6.2023, Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto