Kysucké Nové mesto číta deťom - Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto 6.6.-8.6. 2017

Kto čítal - hostia čítania: Mažoretky Asanka, bývalá knihovníčka

Pre koľko detí a v akom veku: 10 detí vo veku do 4 rokov / 48 detí vo veku 10 rokov

Krátke zhodnotenie čítania: pozitívne od detí, išli si hneď zapožičať knihy do knižnice

Kysucké Nové mesto číta deťom - Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto