Levice čítajú deťom - Tekovská knižnica 7.6.2017

Kto čítal - hostia čítania:
Ing. Igor Varga – poslanec samosprávneho kraja Nitra
Judita Ševečková – knihovníčka Tekovskej knižnice

Pre koľko detí a v akom veku:
pre 30 detí – od 6 do 8 rokov

Krátke zhodnotenie čítania:
Čítaním úryvkov z knihy Môj anjel sa vie biť od Romana Brata deti vnímali nielen príbeh popretkávaný vtipnými situáciami zo školského prostredia, ktorý vyznieval optimisticky, ale aj závažnosť sociálneho problému – šikanovania. Následnou diskusiou sa deti vyjadrili k danému problému a objasnili si spoločne riešenia takýchto okolností.

Levice čítajú deťom