Levice čítajú deťom - ZŠ Pri Podlužianke 6, 4.12.-8.12.2017

Kde: V ZŠ Pri Podlužianke 6 v Leviciach
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kedy: od 04.12. – 08.12.2017 (cca.15-20 minút každý deň)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O koľkej: 8,00 – 8,15 (začíname deň čítaním o Mikulášovi)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kto čítal - hostia čítania: učiteľka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pre koľko detí a v akom veku: 1. a 2. ročník, cca 160 detí
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krátke zhodnotenie čítania: Po vypočutí žiaci v krátkosti zreprodukovali príbehy, porovnávali Mikuláša a Santa Clausa, zhotovili si na tému aj postavy z príbehov.
 

Levice čítajú deťom