Liptovský Hrádok číta deťom 5.-7.júna 2019 v Mestskej knižnici Liptovský Hrádok

ČÍTALO CELÉ SLOVENSKO, aj Liptovský Hrádok čítal

Mestská knižnica Liptovský Hrádok sa tento rok zapojila do projektu po druhýkrát a pripravila pre deti 4 stretnutia s knihou a zaujímavými osobnosťami.

Začali sme v stredu 5. júna, kedy knihovníčka Danka Kolárová prečítala predškolákom z Materskej školy Belanska úryvok z knihy Drobci od V. Raýmanovej. Vo štvrtok 6. júna prečítala knihovníčka Mirka Kompišová úryvok z knihy Hups, Rups a Šup od G. Futovej a K. Škorupovej tretiakom zo ZŠ Hradná. Potom sme pokračovali v čítaní pre štvrtákov zo ZŠ Hradná, na ktoré sme pozvali pani Danku Žiakovú, poslankyňu MsZ a pani Veroniku Remeňovú, učiteľku zo ZŠ Hradná. Pani Žiaková deťom prečítala veršovanú rozprávku od Milana Rúfusa a krátku ukážku z Malého princa od A. De Saint-Exupéryho. Pani Remeňová vybrala ukážky z kníh Útek od M. Vadasa a Websterovci od K. Kerekesovej a V. Rozenbergovej. Posledné podujatie sme mali v piatok 7. júna, na ktorom čítali Ivka Kapitáňová z Odboru organizačného, školstva a sociálnych vecí MsÚ Liptovský Hrádok a Janka Gajdošová, zástupkyňa v Materskej škole Belanska. Štvrtáci zo ZŠ J. D. Matejovie si vypočuli úryvky z kníh Čin-čin od Ľ. Podjavorinskej, Čenkové deti do F. Kráľa, Emil z Lönnebergy a Pipi Dlhá Pančucha od A. Lingrenovej. Deti najviac upútali Čenkové deti. Pri počúvaní ani nedýchali... dotýkali sa totiž sveta, ktorý oni vôbec nepoznajú.

Na stretnutiach sa nielen veľa čítalo, ale aj rozprávalo... ...a deti boli pozornými poslucháčmi. Keď zaznela nejaká otázka, ruky rýchlo hore ako v škole. Len na konci stretnutia nechcel nikto domácu úlohu. Akú? ...aby doma potiahli mamu, otca za rukáv s otázkou - prečítaš mi niečo? Mnohí z nich zareagovali, že rodičia na čítanie s nimi aj tak nemajú čas. Je to smutné. No z reakcii od rodičov sme si všimli, že niektorí predsa všetko prehodnotili. A napriek tomu, že deti čítať vedia sa rozhodli, že si nájdu čas aj na spoločné čítanie.

Čítanie oba dni nám hudbou spestrili deti zo Základnej umeleckej školy Liptovský Hrádok.

Sme radi, že sme sa do projektu opäť zapojili a tým motivovali deti k čítaniu. Spolu sa na akcii zúčastnilo 175 detí.

Liptovský Hrádok číta deťom

Video

Liptovský Hrádok číta deťom 2019