Liptovský Mikuláš číta deťom - Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého 5.6.-8.6.2018

Kde: Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši – pobočka knižnice na Základnej škole Janka Kráľa v Lipt. Mikuláši

5.6.2018: kniha Očko Špehúň – pre žiakov 4. B triedy čítala Lucia Pajunková – 18 detí

6.6.2018: kniha Mach a Šebestová v histórii – pre žiakov 3. A triedy a 4. ročníka čítal Slavomír Mác a Dagmar Rumanská – 78 detí

8.8.2018: kniha Očko Špehúň – pre žiakov 4. B triedy čítala Marcela Feriančeková.


Čítali sme pre 114 detí 3. a 4. ročníkov ZŠ.

Krátke zhodnotenie: deti boli nadšené a čítajúcich hosťov to veľmi bavilo :)

Liptovský Mikuláš číta deťom