Lučenec, 1.6.2016

Kde: Novohradská knižnica, J. Karmána, Lučenec v Divadle Boženy Slančikovej

Timravy v Lučenci

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kedy: 1.6.2016

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

O koľkej: 9.00 hod.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kto čítal - hostia čítania:
Kristína Činčurová,
Martina Šatarová,
Michaela Remencová,
Pavol Baculík,
Ivan Horváth

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Pre koľko detí a v akom veku: 271 – deti MŠ a I. stupeň ZŠ

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Krátke zhodnotenie čítania: Bol 1.jún a v Divadle B.S.Timravy sa zišlo 271 detí, aby si už

po tretí raz spríjemnili dopoludnie - a tento raz aj sviatočné dopoludnie krásnymi umeleckými

zážitkami. Keďže tento deň pripadol na MDD celé toto stretnutie sme poňali tak trochu

humorne, aby sa deti celý čas uvoľnene bavili či už na rozprávkach, ktoré im tento raz čítali

mladí študenti Gymnázia B.S.Timravy a PaSA. Po otvorení, ktoré bolo v réžii riaditeľky

Novohradskej knižnice PhDr. Mgr. Daši Filčíkovej, sa deťom prihovoril viceprimátor Pavol

Baculík.

Z maturitnej skúšky si medzi nás „odbehla“ Miss Slovenska Kristínka Činčurová, vystriedal

ju Ivan Horváth, krátku poviedku prečítala čerstvá maturantka Martinka Šatarová z PaSA.

Poslednou čítajúcou bola Miška Remencová.

O hudobné predely sa postarali žiaci a pedagógovia Súkromnej ZUŠ n.o. na Novohradskej

ulici. Nakoniec žiak LDO ako novodobý indián „vyskúšal“ malých poslucháčov a divákov

určiť pomocou hranej scénky názvy literárnych diel pre deti.

Všetci sme zažili veselé aj umelecké dopoludnie, ktoré bolo venované hovorenému slovu,

spevu, gitarovému sólu a etude. Verím slovám riaditeľky Novohradskej knižnice, že sa ešte

stretneme pri podobných pekných stretnutiach s knihou, o knihe a pri knihe a zaujímavých

autoroch a postavách z príbehov.


Bc. Monika Šatarová
Novohradská knižnica

Lučenec číta deťom