Mikulášske čítanie v Novohradskej knižnici, Lučenec

Novohradská knižnica v spolupráci s mestom Lučenec sa dňa 05.12.2016 zapojila do celoslovenskej kampane na podporu čítania pod názvom Celé Slovensko číta deťom/Lučenec číta deťom aj na Mikuláša.
Vo veľkej sále divadla BST v Lučenci sa v uvedený deň o 09.00 hod. zišlo viac ako 440 detí materských a základných škôl, ale aj náhodní záujemcovia, ktorí si vo vstupnej hale divadla mali možnosť prezrieť a niečo aj prečítať z bohatého fondu kníh oddelenia detí Novohradskej knižnice. Čítanie osobností zaujímavo a hlavne s mimoriadnym ohlasom u detí v divadelnej sále mimo štandardného prostredia, bolo obohatené hudobným programom a dramatizáciou príbehu v podaní mladých umelcov Súkromnej základnej umeleckej školy, Novohradská 2, Lučenec ako aj študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci sa pre nás všetkých stali zapamätateľným zážitkom.
Čítanie sa nieslo v znamení hesla: Poď, budem Ti čítať a celý program akceptoval myšlienku Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň. V rámci tohto podujatia deti plnili úlohu aktívnych poslucháčov, čítajúcimi boli naši hostia menovite v zložení: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec, Edita Hutková, redaktorka televízie JOJ, Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska a Daša Filčíková, riaditeľka Novohradskej knižnice, Lučenec. Každý z hostí čítal cca 4-5 minút z ich milovanej detskej knihy a zaspomínal si na časy detstva, ktoré strávil s knihou o jej tajomstvách o tom, čo knihy pre nich znamenajú a prečo je aj v tejto technickej dobe dôležité čítať ich.
V roku 2016 Novohradská knižnica v podobnom rozmere „čítala“ už druhý krát, prvý krát sme čítali v mesiaci jún 2016 pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, tento krát sme však rozdávali na sviatok svätého Mikuláša okrem sladkých drobností aj darčeky v podobe krásnych literárnych príbehov.
Na záver literárneho dopoludnia zavítal medzi deti aj Mikuláš so sprievodom anjelov a čerta.
Pravidelné hlasné čítanie deťom podporuje zdravý psychický vývin dieťaťa a jeho sebavedomie, dáva mu pocit istoty, zázemia a spolupatričnosti. Je tou najdôležitejšou investíciou do úspešnej budúcnosti dieťaťa. Pokiaľ sa nám aj v budúcom roku naskytne príležitosť, opäť sa do kampane na podporu čítania zapojíme.
Daša Filčíková, riaditeľka Novohradskej knižnice