Lučenec číta deťom v Divadle Boženy Slančíkovej Timravy 8.6.2017

Minulý týždeň – 5.6. – 9.6. 2017 celé Slovensko čítalo deťom. U nás v Lučenci dospelí čítali deťom 8. júna 2017. Vo štvrtok sa v Divadle B.S. Timravy zišlo 334 detí so svojimi pedagógmi aby si vypočuli z úst hostí krátke úryvky z rozprávok. Naša pani riaditeľka PhDr. Dáša Filčíková privítala čítajúcich: primátorku PhDr. Alexandru Pivkovú, riaditeľku Hontiansko-novohradskej knižnice A.H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši Zuzanu Unzeitigovú, spisovateľku Hanu Koškovú, ktorá si so sebou priviedla vnučku Fatimu Haziroglu a knihovníčku oddelenia pre deti NK – Kláru Volentovú.

O kultúrny program sa postarali žiaci Súkromnej základne. umeleckej školy n. o. , ul. Novohradská 2, Lučenec. Deti hudobného, dramatického a tanečného odboru spestrili svojim rovesníkom milé dopoludnie. Toto čítanie bolo významné aj tým, že H. Košková sa 7.6.2017 dožila pekného životného jubilea a pri tejto príležitosti sme pripravili medajlón o jej živote a diele. Vyvrcholením celého stretnutia bol krátky úryvok z jej najnovšej knihy ,,Repujúci grep“. Kvety a želania zakončili toto krásne dopoludnie, kde hlavné slovo malo písané a čítané slovo.

 

Lučenec číta deťom