Čítania / 2020 / Čítame z domu

Majka Billá číta "S kikiriky je veselo"

Video

Majka Billá číta "S kikiriky je veselo"
Majka Billá číta "Do školy chodím, lebo tam mám mamu"