Malacky, 30.5. - 3.6.2016

Kde: V Malackách– MCK Knižnici a v ZŠ Dr. J. Dérera – v triede a vonku pri jazierku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedy: od 30.5.2016 do 3.6.20016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O koľkej: o 9.00 h každý deň okrem štvrtka a vo štvrtok  o 11.00 h

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto čítal - hostia čítania:

pani učiteľky triedne Mgr. Dušana Žáčková a PaedDr. Jana Isteníková,
knihovníčka Libuška,
knihovníčka Maruška

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre koľko detí a v akom veku: 46 detí – 8 a 9 ročné deti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre tento projekt sme si vybrali z odporúčaných kníh knihu Dokonalá Klára od G. Futovej.
Čítanie prebiehalo každý deň od 30.5. do 3.6. na hodinách v triedach.
V utorok 31.5. prišla deťom do školy čítať knihovníčka Maruška z miestnej knižnice a vo štvrtok 2.6. deti prišli do knižnice, kde im čítala knihovníčka Libuška.

Deťom sa veľmi páčilo, že okrem pani učiteľky im číta aj niekto iný, pretože viac počúvali, vnímali aj iný hlas. Pred čítaním sme si porozprávali o projekte, o tom prečo čítať, či čítajú a či ich to baví.

O svojich čitateľských skúsenostiach im porozprávali o sebe aj tety knihovníčky. Deťom sme rozdali aj záložky, aby ich mohli použiť pri ďalšom čítaní.

My len dúfame, že zámer tohto projektu sa nám aspoň trocha podaril a že sme vzbudili väčší záujem o knižky u detí.

Tešíme sa na stretnutí pri projekte CSCD aj budúci rok.

 

Mária Knotková
MCK Malacky - Knižnica

Malacky čítajú deťom