Čítania / 2012 / Čítania 2012

Mesto Martin číta deťom 19.9. 2012 o 14:00 hod. na Klinike detí a dorastu UNM v Martine

HOSTIA PROGRAMOV:

Ing. Jozef Štrba, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja
Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline
Daniel Hevier, spisovateľ
Kristína Sihelská, herečka Mestského divadla Žilina
Ján Dobrík, herec Mestského divadla Žilina
Mgr. art. Andrej Hrnčiar, primátor mesta Martin
Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka Slovenskej Národnej knižnice
doc.Mgr.art. Fratišek Výrostko, riaditeľ a herec Slovenského komorného divadla v Martine
Marek Geišberg, herec Slovenského komorného divadla v Martine
MgA. Viera Kučerová, prezidentka CSČD o.z.,herečka a dramaturgička Slovenského inštitútu v Prahe
Mgr. Adriana Malinovská, vychovávateľka ZŠ pri UNM v Martine
Terezka Králiková, študentka Konzervatória J.L.Bellu v Banskej Bystrici


Programom Vás bude sprevádzať Mgr. Ivana Janáková.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.