Max a Lea - Slovensko číta českým deťom v Prahe

Festival českej a slovenskej tvorby pre deti pokračoval v stredu 2. októbra 2019 o 13.30 h programom

Max a Lea

Prezentácia knihy Jána Uličianskeho spojená s divadelným predstavením. Účinkujú Ján Uličiansky, Alžbeta Kamenská a Šimon Peter Králik.

 

Max a Lea - Slovensko číta českým deťom v Prahe