Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom, MŠ Sliač, 14.12.2021, 10:00

Čítajúci hostia:
Viera  Kučerová - herečka   
Richard Trsťan - herec
Eva Papušková - spisovateľka
Saša Švolíková - ilustrátorka

Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom, MŠ Sliač, 14.12.2021, 10:00

Video

ADVENTNÉ ČÍTANIE Z VIDEOZÁZNAMU