Nitra číta deťom - Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Fraňa Mojtu 18

Pre koľko detí a v akom veku: 104 detí vo veku 6,7,8,9 rokov

Krátke zhodnotenie čítania: Deťom sme povedali o celom projekte CSČD, čítali sme im ukážky z kníh primerané k ich veku: Kamaráti spod banánovníka, Vodník Čľupko, Tri mačiatka tety Mily a Operácia orech. Deti počúvali so záujmom. Rozprávali sme sa ako si myslia, že kniha pokračuje, aké sú ich úvahy a vytvárali sme ďalšie príbehy.  Po čítaní sme deťom porozdávali propagačné materiály a boli sme nesmierne rady keď si vypožičali knihy z ktorých sme im čítali.

Nitra číta deťom - Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre