Čítania / 2013 / Čítania 2013

Nitra číta deťom 6.11. 2013 o 10:00 hod. v Synagóge v Nitre, 6.11. 2013 o 14:00 hod. na Detskom oddelení Fakultnej nemocnice v Nitre

HOSTIA PROGRAMOV:

Ing. Štefan Mišák, primátor mesta Levice
Iveta Ditte Jurčová, režisérka Divadla Potôň
Michal Ditte, autor, dramaturg Divadla Potôň
Mgr. Martin Bátovský, vedúci oddelenia školstva a vzdelávania MU Levice
Mila Haugová, spisovateľka
Ing. Remo Cicutto, primátor mesta Piešťany
Ing. arch. Bohuslav Pernecký, architekt, karikaturista
Mgr. Michal Staško, dizajnér
Martina Moravcová, slovenská najúspešnejšia plavkyňa
Michal Nikodem, herec
Doc. Ing. Jozef Dvonč, Csc., primátor mesta Nitra
PaedDr. Ružena Smatanová, spisovateľka a pedagogička
Lenka Barilíková, herečka Divadla Andreja Bagara v Nitre
Eva Pavlíková, herečka Divadla Anreja Bagara v Nitre
Ing. arch. Viktor Šabík, architekt
Ivan Gontko, herec Starého divadla Karola Spišáka a divadlaTyjátr v Nitre
Marián Viskup, herec Divadla Andreja Bagara v Nitre
MgA. Viera Kučerová, herečka, dramaturgička SI Praha

V programoch vystúpia aj žiaci hudobných odborov:
Základnej umleckej školy v Leviciach
Základnej umeleckej školy v Piešťanoch
Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre

Programom Vás bude sprevádzať Mgr. Ivana Janáková

Realizované s finnačnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.