Nižný Hrušov číta deťom - v Darte Aukčná spoločnosť s.r.o.

Kto čítal:
Dr. Krajňák Jaroslav, PhD. (konateľ spoločnosti DARTE s.r.o.)
Slávka Boguská (študentka)
Lea Tomašiková (študentka) 

Pre deti MŠ Nižný Hrušov a deti ZŠ Nižný Hrušov - spolu 52 detí vo veku 5 až 10 rokov.

Krátke zhodnotenie čítania:
Prostredníctvom akcie CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM deti MŠ a ZŠ Nižný Hrušov spoznávajú nové rozprávky, nových ľudí a nové miesta v našej obci.

Nižný Hrušov číta deťom