Nižný Hrušov číta deťom MŠ a ZŠ v záhrade rímskokatolického kostola 5.júna 2018 o 9:30

Kde: V záhrade rímskokatolíckeho kostola v Nižnom Hrušove
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kedy: 5. júna 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O koľkej: 9.30 hodine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kto čítal - hostia čítania: Sestričky z KLÁŠTORA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA v Nižnom Hrušove
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pre koľko detí a v akom veku: 48 detí, 5 až 10 rokov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krátke zhodnotenie čítania: Sestričky pútavo čítali príbehy z Detskej ilustrovanej Biblie. Po prečítaní príbehov nasledovala prehliadka kostola a záhrady v sprievode pána farára. Deti prostredníctvom tohto podujatia spoznávajú knihy, ľudí a krásu našej dediny.

Nižný Hrušov číta deťom