Siedmy týždeň čítania deťom, Nová Baňa, 24.6.2022, ZŠ s MŠ Veľká Lehota

Do čítania sa zapojili:
Školský klub detí - ZŠ s MŠ Veľká Lehota 13 detí - Janka, Victoria, Dorotka, Dianka, Amy, Monika, Jožko, Matúško Š., Tomáško Ž., Denis, Sebastián, Tomáš Š., Matúš V. Vychovávateľka v ŠKD - Bc. Katarína Šmondrková a 11 detí z Centra pre deti a rodiny v Novej Bani.

Siedmy týždeň čítania deťom, Nová Baňa, 24.6.2022, ZŠ s MŠ Veľká Lehota

Video

Týždeň čítania deťom, Jún 2022, Nová Baňa