Nové Zámky čítajú deťom - Knižnica Antona Bernoláka

V rámci celého týždňa sa v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch uskutočnilo 6 podujatí.
Podujatia sa uskutočnili v poobedňajších hodinách od 9.00 až 10.00 hod.
Všetky sa zrealizovali v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Turecká 36 – úsek detskej literatúry.

V piatok dňa 9.6.2017 sa uskutočnila na Hlavnom námestí korunovácia detského čitateľa .
V rámci nej sme čítali prítomným deťom. Hosť podujatia: Lena Riečanská – spisovateľka, ktorá čítala zo svojej tvorby.
Veková hranica detí, ktoré sa počas celého týždňa zúčastnili akcie bola od 1. Roč. až po 6. Roč. ZŠ.

Nové Zámky čítajú deťom