Nové Zámky čítajú deťom - 4.-8.6.2018, Knižnica Antona Bernoláka a Hlavné námestie

V Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch sa do podujatia CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM zapojilo 75 detí.
Čítali sa knihy , ktoré boli vydané v jazykoch V4 konkrétne Babička. Čítali sme ich v pôvodnom jazyku. Podujatie sme doplnili aj hudobnými ukážkami typickými pre krajiny V4.

Druhé podujatie, ktoré sme organizovali na Hlavnom námestí sa nieslo tak isto v duchu čítajme našim deťom aspoň 20 minút denne.
V rámci Korunovácie odzneli dôležité informácie o tomto podujatí . Rozdali sa aj záložky. Na podujatí sa zúčastnilo cca 45 detí.

Nové Zámky čítajú deťom