Opatová n/V.

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, pracovisko Opatová n/Váhom, Potočná 86,

Kedy: 6. 12.2016 O koľkej: 9.00 h.

Hostia čítania: Mikuláš, čert, anjel (preoblečení zamestnanci ZŠ v Opatovej)

Pre koľko detí a v akom veku: 57 detí , 6 -11 roční

Krátke zhodnotenie čítania: Pre malotriednu ZŠ v Opatovej n/Váhom sa čítali príbehy z Mojej vianočnej knižky. Po skončení podujatia deti dostali sladkú odmenu a záložky z projektu CSCD.