Ostrý Grúň číta deťom - 6.júna 2018, Obecný úrad Ostrý Grúň - knižnica

Kde:                Obecný úrad Ostrý Grúň - knižnica

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedy:              6. júna 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O koľkej:        17,00 hod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto čítal - hostia čítania:
Bc. Jana Angletová – starostka obce

Katarína Segetová – spisovateľka

Emília Štefančová – riaditeľka materskej školy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre koľko detí a v akom veku:    20 detí s rodičmi vo veku 5 – 15 rokov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krátke zhodnotenie čítania:

Ako jedna z mála obcí sa Ostrý Grúň zúčastnil celoslovenského čítania pre deti. V miestnej knižnici si deti vypočuli niekoľko rozprávok a odniesli si so sebou aj sladké prekvapenie.

„Na podujatie prišlo vyše dvadsať detí s rodičmi. Ja som čítala svoju vlastnú tvorbu, moje rozprávky. Čítala aj p. riaditeľka materskej škôlky a p. starostka obce,“ povedala Katarína Segetová z Ostrého Grúňa.

V rámci programu si mohli deti okrem rozprávok vyfarbiť svoj vlastný obrázok. Z kresieb vyžrebovali dvoch výhercov, ktorí si domov odniesli túlavé topánočky Huga a Grétku – sprievodcu pre deti. Zúčastnení si mohli pochutnať aj na koláčoch či pečených buchtách. Každé dieťa, ktoré si so sebou prinieslo svoju obľúbenú knižku, získalo aj sladkú odmenu.

Čítali sa príbehy – Dve lopty (z knihy Stratený kľúčik)

                               Kamarátky farbičky (z pripravovanej knihy spisovateľky K. Segetovej)

                               Prešibané dvojčatá ( príbehy z knihy)

 

Ostrý Grúň číta deťom