Pezinok číta deťom - Malokarpatská knižnica v Pezinku, oddelenie pre deti a mládež

Kto čítal - hostia čítania: st. inšp. Lucia Korytárová, Július Belan

Pre koľko detí a v akom veku: 25 detí vo veku 8 – 9 rokov

Krátke zhodnotenie čítania: Deti vnímali čítanie ako pútavé, potešili sa hosťom. Pre deti bol zaujímavý spisovateľ pán Július Belan, ktorý čítal z knihy Harry Potter a policajtka Lucia Korytárová vzbudzovala u detí obdiv a rešpekt aj kvôli uniforme a povolaniu. Deťom prečítala z knihy Opice našej police. Potešilo nás ako deti vnímajú, prečo je dobré čítať a sami nám prezradili, aké knihy obľubujú a čo si čítajú sami alebo s rodičmi. 

Pezinok číta deťom - Malokarpatská knižnica v Pezinku