Poprad číta deťom - Podtatranská knižnica 4.6.2019

Podtatranská knižnica v Poprade sa zapojila do celoslovenského projektu Celé Slovensko číta deťom
4. júna 2019, kedy sa uskutočnili stretnutia s deťmi pod názvom "Poď, budem ti čítať!“ Na Oddelení
pre deti a mládež na Podtatranskej ulici 1 pozvanie prijala ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela Poprad-
Veľká. Triedu 3. A tvorilo dvadsaťjeden detí. Počas krátkeho úvodu sa deti oboznámili nielen s týmto
projektom, ale aj aké výhody so sebou prináša čítanie, a že je potrebné aby nielen deti čítali, ale aby
aj im bolo čítané. Nasledovalo samotné predstavenie čítajúceho a tou bola osobnosť regiónu, členka
Matice slovenskej v Poprade Mgr. Ľudmila Hrehorčáková. Kniha, ktorú žiakom predstavila, sa
dotýkala aktuálnej témy a osobnosti Milana Rastislava Štefánika. Poviedka „Mali sme my sokolíka“ od
Andreja Ferka, zachytávala krátky, no plodný Štefánikov život a otvorila tému národnosti. Deti táto
téma oslovila. Mali k dispozícii aj obrazový materiál z detstva a dospelosti tejto významnej osobnosti.
Po diskusii nasledovalo čítanie na „veselšiu nôtu“ a to knihou od Tamary Krjukovovej „Rozprávky
z čarovného lesa“. Na záver stretnutia sa pani Hrehorčákova podelila o svoju zbierku básní, ktoré
začala písať ešte ako dieťa. Po záverečnej diskusii, obsahom ktorej bolo okrem iného aj to, aké knihy
žiaci radi čítajú sa rozlúčila a popriala im ešte veľa nezabudnuteľných čitateľských večerov. Ako hosť
do Podtatranskej knižnice v Poprade na pobočku Juh 1 prijala pozvanie bývalá pani učiteľka Viera
Dudová. Deťom porozprávala o knihách svojho detstva, potom im prečítala príbehy z kníh V ríši bájok
a rozprávok, Čierny krásavec a Anna zo Zeleného domu. Na záver čítania deti poďakovali pani
Dudovej za to, že im darovala to najvzácnejšie, čo deti potrebujú - lásku a čas. Na pobočku J3 prišli
deti zo Spojenej školy Letnej a to 1. S trieda s pani učiteľkou Evou Samolovou. Samotná pani učiteľka
prečítala knihu od Gabriely Futovej O Bezvláske. Keďže je to útla knižočka, pani učiteľka ju zvládla
prečítať celú. Deti počúvali, pretože príbeh bol zaujímavý a prednes pani učiteľky veľmi príjemný.
Na konci sme sa porozprávali o Bezvláske, ktorá bola holohlavá a trápila sa tým. Deti sa tiež
dozvedeli, že nie je podstatné, kto má aké vlasy, nohy alebo uši, ale dôležité je srdiečko. Ak sa
s ľuďmi cítime dobre, vieme sa s nimi porozprávať, dôverovať im, nevnímame, ak aj majú veľký nos,
alebo holú hlavu. Kolegyňa z pobočky povzbudila deti, aby si čítali samé, ale aby poprosili aj rodičov,
nech im čítajú. Jedno dievčatko povedalo, že číta mladšiemu bratovi, iné svojmu psíkovi a jedno
dokonca zajačikovi. Na konci deti urobili srdiečkový potlesk. Pre pani učiteľku a aj pre pani
knihovníčku. Podujatie "Celé Slovensko číta deťom" sa uskutočnilo aj na Oddelení umenia
Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote. Knihovníčky čítali rozprávky deťom 2. A triedy zo ZŠ s MŠ v
Sp. Sobote a potom aj prvákom z Life Academy v Poprade. Spolu 36 detí si vypočulo príbehy O troch
prasiatkach, O siedmich kozliatkach a zlom vlkovi, o Žabke mentolke a ďalšie.

Poprad číta deťom