Čítania / 2020 / Čítame z domu

Knihovníčka z knižnice v Považskej Bystrici Barbora číta "O železnom Jankovi"

Video

Pani knihovníčka Barborka z Považskej knižnice číta rozprávku "O železnom Jankovi"
Pani knihovníčka Barborka z Považskej knižnice číta rozprávku "O Veternom kráľovi"
Pani knihovníčka Barbora z Považskej knižnice číta rozprávku z knihy "Rozprávky z hôr"
Pani knihovníčka Barborka z Považskej knižnice číta rozprávku "Poklad nad všetky poklady"