Slovensko číta českým deťom, 3.10.2018 v Evangelickej akadémii v Prahe 4

Slovensko číta českým deťom, 3.10.2018 v Evangelickej akadémii v Prahe 4