Slovensko číta českým deťom, 2.10.2018 v Slovenskom inštitúte v Prahe

Slovensko číta českým deťom, 2.10.2018 v Slovenskom inštitúte v Prahe