Čítania / 2013 / Čítania 2013

Celé Slovensko číta deťom v Prahe, Jilského 16, Praha 15. mája 2013 o 10:00 hod.

Hostia programu:

Vanda Károlyi-Konecná
Martin Matejka
Miriam Pešková
Richard Trstan
Martin Veliký

Programom Vás bude sprevádzat: Viera Kucerová.

Čítanie projektu CSCD o.z. sa uskutoční v rámci
sprievodného programu Sveta knihy 2013,
kde je Slovensko hlavná hosťujúca krajina.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.