Prakovce, 2.6.2016

V Obecnej knižnici v Prakovciach sme od 11,30 hod. čítali pre žiakov  5.A a 5.B ZŠ , t.j. 28 detí.

 

Čítajúci hostia:
Mgr. Viera Jančíková – zástupca starostu obce Prakovce                              
Mgr. Dagmar Vargová – riaditeľ ZŠ a MŠ Prakovce
MUDr. Magdaléna Baldovičová – praktický lekár pre deti a dorast Prakovce

V rámci podujatia vystúpili : Detská folklórna spevácka skupina Kloptaň z Prakoviec.

 

Čítanie sa deťom veľmi páčilo, všetci boli s podujatím spokojní a tešíme sa na ďalší ročník.

S pozdravom, Obecná knižnica Prakovce

Prakovce čítajú deťom