Čítania / 2012 / Čítania 2012

Prešov číta deťom 29.10. 2012 o 14:00 hod. vo FNsP J. A. Reimana v Prešove

Počasie stále nedalo pokoj, tak sme si Prešov užili aj zasnežený, nevľúdny a studený, ale teplo nás opäť, o 14:00 hod.,čakalo na Detskom oddelení FNsP J.A. Reimana a "Prešov čítal aj chorým deťom", aby aj vďaka nám rýchlejšie vyzdraveli. Srdečne vám ďakujeme za príjemnú atmosféru a vľúdne prijatie!

HOSTIA PROGRAMOV:

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta Prešov
Alžbeta Verešpejová, spisovateľka
Martin Husovský, hudobník Komajota
Valéria Fürješová, herečka Divadla Jonáša Záborského Prešov
Igor Kasala, herec Divadla Jonáša Záborského Prešov
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice
Jana Bodnárová, spisovateľka
Mgr. et Mgr. Iveta Hurná, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice
Kristína, speváčka
Daniel Hevier, spisovateľ
Alena Ďuránová, herečka Činohry Štátneho divadla Košice
Stanislav Pitoňák, herec Činohry Štátneho divadla Košice
MgA. Viera Kučerová, prezidentka CSČD o.z.,herečka a dramaturgička Slovenského inštitútu v Prahe

Programami Vás bude sprevádzať: Mgr. Ivana Janáková.

Realizované s finnačnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.