Mikulášske čítanie v Knižnici P.O.Hviezdoslava a jej pobočkách

Knižnica P. O. Hviezdoslava, Pobočka Šváby, Detská knižnica Slniečko, Detské oddelenie FNsP,

Hostia čítania: p. uč. Miháliková, Anna Kaňuščáková, Anna Šmihulová, Františka Radvanská, G. Futová - spisovateľka, Ľubo Šebej - hudobník, Viktória Salokyová – knihovníčka, Michaela Demková - knihovníčka, Alžbeta Verešpejová – spisovateľka, Peter Karpinský – spisovateľ

Pre koľko detí a v akom veku: 14 žiakov 4. ročníka ZŠ

Krátke zhodnotenie čítania: Hostia čítali úryvky zo svojich obľúbených detských kníh, či úryvok z knihy Lebo musím!

PREŠOV ČÍTA DEŤOM