Prešov číta deťom - Knižnica P.O.Hviezdoslava, 4.12.-6.12.2017

Do akcie sme sa zapojili aj my v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. 
Čítali sme takto:
V pondelok 4.12.2017 v pobočke na Sídlisku Šváby čítala spisovateľka Marka Staviarska a spis. Gabriela Futová
V utorok 5.12.2017 v pobočke na Sídlisku 2 čítal teatrológ, pedagóg Prešovskej univerzity Miron Pukan a spis. Gabriela Futová
V stredu 6.12.2017 v pobočke na Sídlisku 3 čítala spisovateľka Gabriela Futová a v Detskej knižnici Slniečko spisovateľka Toňa Revajová
Vo štvrtok 7.12.2017 v pobočke na Sídlisku 3 čítala spisovateľka Ivana Ondriová.

Gabriela Futová
Metodické oddelenie
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

 

Prešov číta deťom