Prešov číta deťom - Knižnica P.O.Hviezdoslava, 4..-7.6.2018

4. Týždeň čítania deťom v Prešove
S radosťou sme sa opäť zapojili do kampane Celé Slovensko číta deťom. Prečo?
Lebo: Hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČITA DEŤOM sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier.
Hlasné čítanie nám dá to, čo cez žiadne iné médium nedostaneme.

Kde a kedy sme čítali:

Pondelok 4. júna 2018
10:00 - Pobočka Sekčov - číta Gabriela Futová 

Utorok 5. júna 2018
9:30 - Pobočka Sekčov - číta Alžbeta Verešpejová (spisovateľka)

Streda 6. júna 2018
9:00 - Pobočka Šváby - čítajú Gabriela Futová a Marka Staviarska (spisovateľka)
10:30 - Pobočka Sídlisko 3 - číta Gabriela Futová

Štvrtok 7. júna 2018
9:30 - Pobočka Sekčov - číta Gabriela Futová 
10:00 - Detská knižnica Slniečko - čítajú Alžbeta Verešpejová (spisovateľka) a Marka Staviarska (spisovateľka)
10:15 - Pobočka Sídlisko 3 - číta Andrea Majtnerová (SKY Rádio)

Prešov číta deťom