Prievidza číta deťom - Mestská knižnica Mikuláša Mišíka 5.-9.6.2017

Tretí týždeň čítania v Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi sa čítalo na všetkých jej troch pobočkách. Čítania sa zúčastnilo 171 detí .
Analfabeta Negramotná spolu s Pipi Dlhou Pančuchou opäť zavítali medzi štvrtákov, aby zistili, že čítanie je úžasná vec a že bez dobrých priateľov a dobrej knihy to nejde. Tretiaci zase pomohli sklerotickému dedkovi Edkovi nájsť stratené topánky. Najmladší prváci už poznajú všetky písmenká a smelo sa s vetou „Ema má mamu“ pustili do sveta. Konkrétne do Španielska na svadbu lienky Rosity , ktorá si spomedzi niekoľkých nápadníkov, vybrala za muža myšiaka Peréza . Dokonalá Klára pomáhala deťom so starostlivosťou o zvieratká. Pani Holmesová spolu s deťmi hľadali zatúlané verše a poéziu a občas Hovorili iba v rýme. Záver skvelého týždňa patril predškolákom, ktorí za vzorné návštevy knižnice dostali vysvedčenie so samými jednotkami. Samozrejme, že sme veľa čítali, predčítali a tešili sa z príjemných chvíľ strávených s kamarátkami knihami.

Za kolektív Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi knihovníčka Silvia Kupcová

Prievidza číta deťom