Prievidza číta deťom - Hornonitrianska knižnica 3.- 7.6. 2019

Prvý júnový týždeň  (3.- 7.6.2019) patrí v našej knižnici už tradične čítaniu deťom.

Kniha patrí do rúk všetkým vekovým kategóriám a prínos pre čitateľa je neoceniteľný v porovnaní s technickými vymoženosťami. A najmä u tých neskôr narodených. To je cieľom tohto projektu a každodennou pracovnou náplňou knihovníkov po celom svete.

Sme veľmi radi, že sa môžeme do tohto projektu pravidelne zapájať.

Naši vzácni hostia nás vniesli do príbehov v knihe ukrytých. Starší žiaci si vypočuli v podaní spisovateľky Vandy Rozenbergovej ukážku z jej knihy ,,Tri smrtky sa plavia“.  S mladšími sme sa spoločne preniesli do sveta pavúčikov a vydali sa na výlet s rodinkou Websterových ,,na kúpalisko“.

S jedinečným prednesom spoluautorky knihy Websterovci sme si vypočuli množstvo humorných situácií.

Ilustrátor Juraj Martiška vysvetlil deťom, prečo si aj on musí knihu prečítať niekedy až 5 krát, hoci nie je autor, kým sa pustí do vytvárania ilustrácií knihy. Pán Martiška prečítal deťom úryvok knihy ,,Koľko váži Matilda“.

V priebehu týždňa sa u nás v knižnici konali rôzne podujatia pre deti materských i základných škôl. Počas nich pani knihovníčky prečítali detským poslucháčom množstvo vtipných a poučných príbehov.

Vedieť vymenovať, čím všetkým čítanie obohacuje dieťa je pre nás ,, v brandži „ samozrejmosťou. Počas prvého júnového týždňa sme sa snažili nielen v priestoroch knižnice, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí či webu upozorniť na tento fakt aj rodičov, či starých rodičov.

Počas týždňa sme čítali pre 153 detí z dvoch materských a ôsmich základných škôl.

Veríme, že vďaka svedomitej práci knihovníkov i našich hostí sme pomohli podporiť krásnu myšlienku projektu Celé Slovensko číta deťom a radi sa doň zapojíme v decembri.

Prievidza číta deťom