Siedmy týždeň čítania deťom, Prievidza, 21.6.2022, Mestská knižnica Mikuláša Mišíka

Vážení priatelia,

kampaň „Celé Slovensko číta deťom“ je obľúbeným podujatím našej knižnice už niekoľko rokov.

Vždy sa radi zapojíme medzi čítajúcich, ktorí sprostredkujú deťom čaro čítaného príbehu. Predstavíme tiež zaujímavé osobnosti nášho regiónu, ich vzťah k čítaniu a aj svojej profesii. Nie inak to bolo aj počas Týždňa slovenských knižníc v období od 20. 6. 2022 do 24. 6. 2022 .

Čítania prebehli na všetkých troch pobočkách knižnice. Medzi čítajúcimi hosťami boli: bábkoherečka Patrícia Sopkovičová,  kolegyňa z KaSS Nina Pekárová, p. učiteľky: Dagmar Krchnavá, Tatiana Marušková, Judita Schniererová, Beáta Radosová, Vladimír Majc a samozrejme deti prievidzkých základných škôl.

Čítali sme z kníh: Hľadám Lepšiu mamu, Magdaléna a psík v knižnici, Pimpuš a padajúca hviezda...

Vo všetkých troch pobočkách knižnice sa počas týchto dní uskutočnilo 7 podujatí pre 190 detí.

Ďakujeme za možnosť byť účastní skvelému podujatiu, čo rozvíja u detí lásku k čítaniu.

Za kolektív knihovníčok Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka v KaSS
Silvia Kupcová

Siedmy týždeň čítania deťom, Prievidza, 21.6.2022, Mestská knižnica Mikuláša Mišíka