Prievidza, 30.5. - 3.6.2016

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

Druhý týždeň čítania deťom v Slovenskej republike

30. máj – 5. Jún 2016

Poď budem ti čítať

„Čítajme deťom 20 minút každý deň!“

Naša knižnica sa s nadšením púšťa do projektov tohto typu.

Sú to prekrásne stretnutia s deťmi, plné zážitkov a rozžiarených očiek našich malých i väčších

čitateľov i nečitateľov – našich návštevníkov.

Tešili sme sa od prvého dňa do posledného. My vlastne v tomto projekte naďalej pokračujeme

celý jún aj celé leto. Naša knižnica je otvorená celé leto a v auguste navyše pripravujeme

podujatie s názvom „Prázdninová cesta do knižnice - nielen za čítaním ...“

Začiatok sa niesol v duchu ,,Poď budem ti čítať“.

My sme ho vzali doslovne. Nepozývali sme takých vzácnych hostí ako bolo zverejňované na

diskusiách či priebežných informáciách.

Tento polrok sme poňali úplne inak, a to, že staršie deti – teda študenti stredných škôl

a gymnázií budú čítať deťom.

Pre nás bolo vzácnosťou to, že samí študenti sa nám hlásili do knižnice, aby mohli prísť

prečítať malým deťom knihy, ktoré si ešte nedávno čítali oni. Cítili sa zvláštne pred svojimi

poslucháčmi, ale nadchlo ich to a určite ich zaradíme aj na vianočné čítanie.

Čítali sme, tvorili sme, dramatizovali sme, rozprávali sme sa o obsahoch kníh o ich poslaní,

hlavných myšlienkach o autoroch. O všetkom čo deti zaujímalo. Fundovane im odpovedala

na zvedavé detské otázky aj naša kolegynka - posledná čítajúca, spisovateľka, výtvarná

umelkyňa Mgr. Vanda Rozenbergová.

Čítajúci boli ozajstní priatelia kníh. Našimi „vzácnymi hosťami“ boli aj naše

kolegynky z úsekov pre dospelých čitateľov, ktoré deti povzbudzovali v čítaní kníh.

Keďže v týždni čítania bol aj deň detí, tak všetky deti aj účinkujúci boli odmenení drobnou

sladkosťou. Do tohto projektu sa zapojilo 10 tried zo ZŠ v Prievidzi s počtom žiakov 228.

Všetky deti sa tešili, nielen z návštevy knižnice , ale aj z toho, že doma aj v školách si budú

čítať a sami sa zapoja do tohto projektu.

Malá a nenápadná záložka, nám povedala to, čo už každý z nás vedel, že čítanie je dar, ktorý

si dávame sami sebe, a navzájom. Čítanie je tou najlepšou investíciou do úspešnej budúcnosti

našich detí. Už teraz sa tešíme, že tento projekt pokračuje a budeme si spoločne čítať v

adventnom období - najkrajšom sviatku roka Vianoc.

Z určitosťou vieme, že knižnica si nenechá ujsť takúto skvelú akciu.

Ďakujeme všetkým ktorí tento projekt pripravili.

Ďakujem všetkým priateľom kníh.

P.S.

Po skončení hektického, ale i krásneho týždňa plného čítania prišla jedna slečna – dieťa,

ľahla si na zem v detskom kútiku a začala si čítať – vraj ju čítaná kniha zaujala a musí si ju

dočítať. A tak tam ležala a čítala – nádherný moment v „dnešných časoch“ v práci

knihovníka – a existencii knižníc ...


Anežka Senitková
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

Prievidza číta deťom