Rudňany čítajú deťom 7.6.2018 o 10:00 v Obecnej knižnici Rudňany

Kde: Obecná knižnica Rudňany

Kedy: 7.6.2018

O koľkej: 10,00hod.

Kto čítal - hostia čítania:

Anton Šarík - banský geológ, sprievodca v baníckom múzeu v Rudňanoch


Pre koľko detí a v akom veku:

17 detí  - 7,8 roční

7 detí - 10,11,12roční


Krátke zhodnotenie čítania:

Túto akciu sme venovali budúcim prvákom, žiakom miestnej školy a žiakom s mentálnym postihnutím v obci Rudňany. Našim hosťom bol pán Šarík – banský geológ. Svojím príjemným hlasom zaujal žiakov, ktorí so zatajeným dychom počúvali rozprávky, básničky... z najobľúbenejšej knihy z jeho detstva. Do programu sme zaradili sprievodné aktivity: zoznámenie žiakov s poslaním knižnice, knižničným fondom, zábavnými formami práce s knihou. Snažili sme sa vybudovať a podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu. Poznávanie kníh sa tak spojilo s radosťou, pote š ením a objavovaním niečoho nového.

Rudňany čítajú deťom