Senica, 1.-2.6.2016

DNI DETSKEJ KNIHY  V ZÁHORSKEJ KNIŽNICI V SENICI

   Dni detskej knihy sa v Záhorskej knižnici  začali 1. 6. 2016 podujatím s významnou slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
Študenti druhého ročníka senického gymnázia prečítali úryvky z jej kníh Miesta v sieti, Freska v dome a Diera do svetra. Príbehy z kníh ich zaujali, mali veľa otázok, čo rozprúdilo zaujímavú diskusiu nielen o  čítaní literatúry. Dozvedeli sa aj veľa  zaujímavého o jej otcovi - spisovateľovi Vincentovi Šikulovi.

Počas DDK v detskom oddelení v Záhorskej knižnice sa každý deň žiakom zo základných škôl nielen čítali knižky, ale aj tvorili. Prvý deň to boli  prváci z III. ZŠ ŠKD, ktorí sa zahrali na malých ilustrátorov. Na základe prečítaného príbehu - povesti z blízkeho hradu Branč, kreslili rôzne rozprávkové postavy. K nim vytvorili hrad s lietajúcim drakom a pretvorili si príbeh do výtvarnej podoby.      

Vo štvrtok 2. 6. 2016 prišli do Záhorskej knižnice žiaci 6. ročníka z II. ZŠ v Senici. S lesným pedagógom Zdenkom Ungerom si čítali príbeh o Anne zo zeleného domu. Následne k príbehu vytvárali prírodné obrazy, skúšali maľovať prírodnými farbami (rastliny, kvety, hlina) a aranžovať prírodniny do obrazov. Spojenie literatúry s netradičnou výtvarnou činnosťou sa žiakom veľmi páčilo a malo zároveň edukačný podtón.  
Popoludní sa konalo dramatizované čítanie s režisérom Záhoráckeho divadla Ivanom Fodorom. Priniesol divadelný scenár „Ujko Ožgera kráľom“ a divadelné rekvizity. So žiakmi z I. ZŠ ŠKD súbežne čítali a tvorili príbeh napodobňovaním rozprávkových postáv. Deti boli nadšené a už sa tešia  na ďalšiu dramatickú dielňu.

V piatok žiakom 5. ročníka IV. ZŠ pútavo rozprávala nielen o písaní spisovateľka Renáta Matúšková. Prečítala im tiež príbehy zo svojej knižky „Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch“.

Podujatia venované deťom a čas tvorivo strávený s knižkami,  motivuje malých čitateľov navštevovať knižnicu a vnímať knižky ako prirodzenú súčasť ich detstva.

 

Metodické odd. Záhorská knižnica Senica

Záhorská knižnica v Senici číta deťom