Senica číta deťom - Záhorská knižnica 5.- 6.6.2017

Kto čítal - hostia čítania:
1. spisovateľ a lesný pedagóg Ľudovít Šurina
2. deň herci Záhoráckeho divadla v Senici Ivan Fodor a František Harnúšek

Pre koľko detí a v akom veku: spolu asi pre 60 detí vo veku okolo 10 rokov ( 4. ročníky)

Krátke zhodnotenie čítania: výborná atmosféra, zaujímavý výber literatúry, aktivne detí pri komunikácii

Fotky z čítania: Milan Soukup

Senica číta deťom - Záhorská knižnica