Senica číta deťom - Záhorská knižnica 7.12.2017

Čítali sme knihu s mikulášskou tematikou a deti boli veľmi spokojné.
Zúčastnili sme 2menšie skupinky detí a jedna väčšia.

Ďakujeme za možnosť účasti a želáme Vám veselé Vianoce a všetko dobré v Novom roku!

S pozdravom

Jana Báňayová

 

Senica číta deťom - Záhorská knižnica