Sereď, 30.5.-2.6.2016

Kde: v školskej knižnici, ZŠ J.A.Komenského, Sereď

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kedy: 30.5., 31.5., 2.6.2016 podľa rozpisu

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

O koľkej: podľa rozpisu

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kto čítal - hostia čítania: rodičia a starí rodičia žiakov

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Pre koľko detí a v akom veku: 253 žiakov, 1.-4.ročníka, 6-10ročných

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Krátke zhodnotenie čítania: pekná akcia, deti s radosťou počúvali. Akcia u nás prebehla veľmi dobre, detičky sa tešili a s radosťou počúvali čítanie pozvaných hostí. Využili sme aj čítanie k MDD pod patronátom pani spisovateľky Gabiky Futovej a čítali sme jej krásnu knižku princezná Bezvláska, pre detičky v nemocniciach.

Sereď číta deťom