Siedmy týždeň čítania deťom, Slatinské Lazy, 23.6.2022

Celé Slovensko Číta Deťom dnes čítalo v obci Slatinské Lazy. Deťom prišiel prečítať vzácny hosť, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus. Svoje herecké umenie predviedol Roman Pomajbo, ktorého deti sledovali so zatajeným dychom (viď foto). Ďakujeme pani starostke Darine Hroncovej za prijatie a pohostenie a Anne Gallovej a Ondrejovi Kalamárovi za krásne rozprávky.


Celé Slovensko číta deťom - to je názov krásneho projektu, ktorého cieľom je ukázať deťom krásu čítania, zasiať im do mysle a do srdiečok semienko presvedčenia, že čítanie je niečo nádherné, niečo, čo im umožní ponoriť sa do iného sveta, prestať myslieť na svoje problémy a prežiť s hrdinami každý deň nové a nové dobrodružstvá. 
 
V rámci Týždňa čítania deťom sa toto podujatie uskutočnilo aj v kultúrnom dome v Slatinských Lazoch a známe osobnosti čítali nimi vybraté literárne ukážky našim deťom z prvého i druhého stupňa. Čítajúcimi hosťami a hostkami boli Martin Klus (štátny tajomník MZVEZ SR), Darina Hroncová (starostka obce Slatinské Lazy), Roman Pomajbo (herec), Anna Gallová (riaditeľka Katastrálneho odboru) a Ondrej Kalamár (spisovateľ). Celým podujatím sprevádzala moderátorka Patrícia Pivolusková a pomedzi jednotlivé čítania vystúpili, zatancovali a zaspievali ľudové piesne žiačky našej školy  - Natálka Sudárová (9.roč.), Katka Hroncová (8.roč.), Maťka Mažgútová a Tánička Žitníková (obe 6.roč.), Betka Mažgútová a Ninka Foffová (obe 1.roč.). 
Ďakujeme za príjemne prežitý čas, za možnosť započúvať sa do nových a nepoznaných príbehov, otvoriť dvere do ríše fantázie a možno i takýmto spôsobom dopomôcť deťom k poznaniu, že bez čítania je veľmi ťažké si predstaviť svoj život.
Ďakujeme tvorcom ušľachtilej myšlienky ,  tvorcom projektu a  neziskovej organizácii - p. Kučerovej .
Projektu prajeme ešte dlhý život a veľké množstvo priaznivcov , detí a aj tých dospelých..
Lebo ako hovorí heslo podujatia - ,, Čítajte deťom každý deň. Každý deň bude o zážitok krajší." A ten dnešný deň bol krajší hneď o niekoľko zážitkov. 
Ď A K U J E M E !!!
 
Ing. Miroslava Hozlárová
riaditeľka ZŠ Slatinské Lazy

 

Siedmy týždeň čítania deťom, Slatinské Lazy, 23.6.2022

Video

Týždeň čítania deťom, Jún 2022, Slatinské Lazy, Pomajbo