ŠTVRTÝ TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE v rámci projektu Vyšehrad číta deťom - Slávnostná inaugurácia

Medzinárodný  projekt  VYŠEHRAD ČÍTA DEŤOM, zameraný na zvýšenie informovanosti o dôležitosti čítania deťom nahlas v krajinách V4, bol zahájený 28. mája slávnostnou Inauguráciou v Prahe za účasti zástupcov krajín V4.  Spoločne sme tak odštartovali projekt prenesený do materských krajín ako  Týždeň čítania deťom, ktorý bude prebiehať v každej krajine V4 od 4. do 10. júna 2018.  Je ušľachtilé že v krajinách Vyšehradskej štvorky sa spojil organizácie, zdieľajúce spoločné myšlienky a spoločný cieľ, čítať  deťom 20 minút každý deň! Mohla tak vzniknúť vízia a teraz už aj realizácia projektu, kde Vyšehrad číta deťom.  

BROŽÚRKA / VYŠEHRAD ČÍTA DEŤOM.

Slávnostná inaugurácia

Video

Celý Vyšehrad číta deťom