Slovensko číta českým deťom, 2.10.2019 v Slovenskom inštitúte v Prahe

Prezentácia českej a slovenskej literatúry, výtvarného umenia a bábkarstva  v rámci Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti poukazuje na príbuznosť a spoločné korene Čechov i Slovákov či už ide o históriu, kultúru alebo ľudovú slovesnosť.  Súčasťou festivalu boli aj aktivity Slovensko číta českým deťom                                                                                                     

V programoch Slovensko číta českým  deťom spisovatelia Petra Nagyová Džerengová,  Ján Uličiansky, herec Richard Trsťan a bábkoherečka Alžbeta Kamenská čítali českým deťom zo svojich obľúbených kníh. Spisovateľ Daniel Hevier predstavil na českých školách svoj knižný projekt Chymeros.  Vydavateľstvo BUVIK prezentovalo knihy  pre najmenších spoločne s Barborou Krajč Zamiškovou a Martinom Kollárom. Bábkoherci  z nich prečítali zdramatizované ukážky v Dome národnostných menšín,  v Mestskej knižnici v Prahe a v Slovenskom inštitúte v Prahe.  Školáci ale aj študenti SŠ sa určite nielen zabavili,  ale aj  poučili na stretnutí so slovenskými spisovateľmi Danielom Hevierom a Jánom Uličianskym ,  ktorí im  v spoločnom autorskom večere Knihotúlanie  predstavili svoju tvorbu pre deti.

Všetky programy mali medzi českými školákmi a študentami veľký ohlas a prispeli k poznaniu,  že slovenčina je jazyk,  ktorému zatiaľ ešte v Čechách neprestali rozumieť.  Súčasťou produkcií boli aj literárne a výtvarné workshopy a výstavy ilustrácií.

Programy  navštívilo asi 2000 českých detí.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Slovensko číta českým deťom, 2.10.2019 v Slovenskom inštitúte v Prahe

Video

Slovensko číta českým deťom - zprávičky